قال: سمعنی أبو عبد اللّه صلوات الله علیه وأنا اقول: أسأل اللّه الجنة.
فقال لی: یا أبا محمد أنت واللّه فی الجنة، فاسأل اللّه أن لا یخرجک منها.
قلت: وکیف ذلک- جعلت فداک-.؟
فقال: من کان فی ولایتنا فهو فی الجنة.

راوی می گوید در محضر مبارک امام صادق صلوات الله علیه از ایشان خواستم تا برایم بهشت را مسئلت نمایند.
حضرت صلوات الله علیه فرمودند: ای ابا محمد به خدا سوگند تو الان در بهشتی! پس از خدا میخواهم تو را از بهشت بیرون نکند!!!
عرض کردم فدایت شوم چگونه؟؟؟
صلوات الله علیه فرمودند: هر کس در ولایت ما باشد پس او در بهشت است.

___

منبع:

شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام ؛ ج3 ؛ ص494