سلیم بن قیس می گوید:
به ابوذر گفتم : خداوند تو را رحمت کند؛ عجیب ترین حدیثی که ار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره علی بن ابی طالب علیه السلام شنیده ای را برای من بازگو کن.
ابوذر گفت : از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند:
(( به درستی که اطراف عرش نود هزار ملک وجود دارد که هیچ تسبیح و عبادتی ندارند، مگر اطاعت از علی بن ابی طالب علیه السلام و بیزاری از دشمنان آن حضرت و استغفار برای شیعیانش. ))
به ابوذر گفتم :خداوند تو را رحمت کند؛ غیر از این، باز حدیثی را برای من نقل کن. ابوذر گفت : از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند:
(( به درستی که خداوند متعال،((جبرائیل)) و ((میکائیل)) و ((اسرافیل)) را اختصاص داده است به این که از علی علیه السلام اطاعت کنند و از دشمنانش بیزاری جویند و برای شیعیانش استغفار کنند.))

منابع:
مهر حیدر در آیینه قرآن-احمدرضا داوری-فصل دوم حدیث دوم-ص52 ، 53
اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله:239ح48
بحارالانوار:40/95